'91-2002 / onontgonnen zijn / being unreclaimed' 180x134x18

<........................ >